۲۲ آذر, ۱۳۹۶

چارچوب APQC، زبان مشترک طراحی فرآیند

اگر به دنبال راه حلی برای بهبود فرآیند‌ها و رویه‌‌های موجود در سازمان خود هستید، بدون شک چارچوب فرآیندی پیشنهادی مرکز بهره‌وری و کیفیت آمریکا (APQC) […]