۲۸ بهمن, ۱۳۹۶

مدل SCOR: مرجع عملیات زنجیره تأمین – بخش اول

یکی از عمده‌ترین تغییرات در مفهوم مدرن مدیریت کسب و کار این است که امروزه کسب و کار‌ها به عنوان واحد‌های تماماً خودکفا با یکدیگر رقابت […]
۲۲ آذر, ۱۳۹۶

چارچوب APQC، زبان مشترک طراحی فرآیند

اگر به دنبال راه حلی برای بهبود فرآیند‌ها و رویه‌‌های موجود در سازمان خود هستید، بدون شک چارچوب فرآیندی پیشنهادی مرکز بهره‌وری و کیفیت آمریکا (APQC) […]
۲۹ مهر, ۱۳۹۶

سندرم تأیید گروهی؛ اشتباه در تعریف نقاط کنترلی فرآیند

یکی از مهم‌ترین معضلاتی که سازمان‌ها در زمان استقرار نرم‌افزارها و مکانیزه نمودن فرآیندهای اجرایی با آن روبرو هستند، تعریف اشتباه نقاط کنترلی فرآیند است؛ یعنی […]