مشاوره و پیاده‌سازی نظام مدیریت پروژه در سازمان – PRINCE2

ما به مشتریانمان کمک می‌کنیم ‌ تا با به‌کارگیری متدولوژی استاندارد مدیریت پروژه PRINCE2 در تعیین مسئولیت‌ها، سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، احتمال دست‌یابی به موفقیت را در پروژه‌های خود به حداکثر برسانند.

بسیاری از پروژه‌ها با مشکلات مشترکی مانند موارد زیر مواجهند:
• مشخص نبودن مسیر
• کارکنانی با حجم کار تعریف شده بیش از حد یا برعکس خیلی پایین
• در دسترس نبودن افراد یا تجهیزات لازم در هنگام نیاز
• موارد متعددی از دوباره کاری یا تلاش به هدر رفته
• عجله ای شدن قدمهای آخر
• کیفیت ضعیف کار
• تاخیر و افزایش هزینه
• مشکلات کوچک با اثر بزرگ
این مشکلات، علائم اصلی پروژه‌های خارج از کنترل هستند. برای اجتناب از این شرایط، سازمان‌ها نیاز به اجرای تعدادی دیسیپلین برای اعمال نظم و انضباط در روند اجرای پروژه‌های خود دارند. به این دیسپلینها، روش یا متدولوژی مدیریت پروژه گفته میشود.

یک متدولوژی مناسب مدیریت پروژه، میبایست موارد زیر را فراهم کند:
• پاسخ به سوالهای “چه، چرا، توسط چه کسی، کی و چگونه” برای تمام فعالیتهای مرتبط با مدیریت پروژه
• فلوچارت‌ها و چک لیستهای مورد نیاز برای هدایت مدیر پروژه در فعالیتهای کلیدی مدیریت پروژه
• الگوی خام فرمها و مستندات اصلی مدیریت پروژه هدف از متدولوژی مدیریت پروژه، کمک به سازمان و مدیران پروژه برای سازماندهی، برنامه ریزی و کنترل پروژه‌ها است.

متدولوژی مدیریت پروژه با کمک به واکنش درست به هریک از اجزای پروژه در زمان درست و با سطح مناسبی از جزئیات (براساس اندازه و پیچیدگی پروژه)، امکان موفقیت پروژه را به شکل چشمگیری افزایش میدهد.

(PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments پرکاربردترین متدولوژی مدیریت پروژه در جهان است و تبدیل به استانداردی شده که به صورت گسترده به وسیله مدیران پروژه در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.

توسعه PRINCE2 تحت تأثیر بازخورد کاربران نهایی، کارشناسان مدیریت پروژه و همچنین پنلی از ۱۵۰ سازمان دولتی و خصوصی انجام گرفته است. به این دلیل، این متدولوژی تبدیل به یکی از بهترین روشهای عملی و در عین حال عمومی شده که از انعطاف پذیری کافی برای تطبیق یافتن و برآورد سازی نیازهای خاص سازمان‌های مختلف برخوردار است.

با پیاده سازی یک روش استاندارد مدیریت پروژه متناسب سازی شده در سازمان شما (مبتنی بر PRINCE2)، این اطمینان را خواهید داشت که افراد درگیر در پروژه‌های مختلف، شناخت صریح و واضحی از نقش، شرح وظایف، مسوولیتها، اختیارات و نیازهای یکدیگر خواهند داشت.
همچنین یک ساختار تعریف شده و کامل برای پاسخگویی و مدیریت ارتباطات پروژه، و مجموعه مدونی از فرایندهای اجرایی و مکانیزمهای کنترلی برای اجرای موفق پروژه وجود خواهد داشت. در این روش هر فرایند از ورودی‌ها و خروجی‌های کلیدی و اهداف و فعالیت‌های مهمی که باید انجام شود تشکیل شده که موجب کنترل خودکار انحراف از برنامه می‌شود.

بدین ترتیب، با پیاده سازی و استفاده از متدولوژی استاندارد مدیریت پروژه در سازمان، از وقوع بسیاری از مشکلات در حین اجرای پروژه پیشگیری میکند؛ مانند:
• پیشگیری از تداخل وظایف مدیران و سطوح مختلف هدایت، مدیریت و اجرای پروژه
• جلوگیری از اتلاف وقت مدیران ارشد سازمان در جلسات مختلف با اطمینان از دریافت گزارشات استاندارد و کافی در بازه‌های زمانی مشخص
• و نهایتا اطمینان از تمرکز پروژه بر خروجیهای توافق شده بجای فعالیتها

برنایش با پیاده سازی و استفاده از متدولوژی استاندارد مدیریت پروژه در کنار شما خواهد بود.

 

آشنایی بیشتر:
۱۸ شهریور, ۱۳۹۷

با بکار گیری PRINCE2 انتظار چه بهبودهایی را باید داشته باشیم؟

الگو یا چارچوب مدیریت پروژه (PRINCE2 (Project In Controlled Environment هم‌اکنون به استاندارد و روش اصلی مدیریت پروژه در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده و […]
۱۲ مهر, ۱۳۹۶

PRINCE2 چیست؟

در دهه ۱۹۷۰ میلادی توسط متخصصین سابق شرکت IBM، الگوی مدیریت پروژه ای برای مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات با نام PROMPT 2 طراحی شده بود […]