مطالعه بازار

ما به مشتریانمان کمک می‌کنیم تا تصمیمات استراتژیک خود را براساس نتایج یک مطالعه بازار مخصوص که شامل اطلاعات حیاتی و اثرگذار بر کسب و کار خود و مشتری‌هایشان است، اتخاذ کنند.

دسترسی به اطلاعات درست در زمان مناسب نقش کلیدی در موفقیت سازمان‌ها دارد. شرکت‌ها در تعامل مداوم با محیط خود هستند. بازیکنان این محیط مشتریان، سهام‌داران، رقبا، تامین‌کنندگان و سیاست‌گزاران هستند. هر کدام در یک سطح و به روشی متفاوت بر کسب و کار سازمان تاثیر می‌گذارند. یک مدیر موفق کسی است که آخرین روندهای بازار را در تصمیمات روزمره سازمان درنظر بگیرد.
مطالعات بازار ما به صورتی طراحی شده‌اند که تمام اطلاعات خارجی سازمان که بر موفقیت آن اثرگذارند را پوشش دهند. ما این اطلاعات را به دو گروه طبقه بندی می‌کنیم: سطح کشور، مروری بر صنعت.

۱٫ مطالعه بازار در سطح کشور (تحلیل PESTEL)
در این بخش ما یک تحلیل اقتصادی کلان روی محیط کسب و کار مشتریان خود در بازارهای هدف آنها ارائه می‌کنیم. مطالعه بازار در سطح کشور به این معنا نیست که یک گزارش اقتصادی عمومی در مورد آن کشور ارائه می‌دهیم که برای هر کسب و کاری قابل استفاده است. بلکه بدان معنی است که ما تمام عوامل قانونی، تکنولوژیک، محیط زیستی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن کشور را مرور کرده و آنهایی را که می‌تواند بر کسب و کار مشتریان ما تاثیر بگذارند شناسایی کرده و در مطالعه بازار بررسی می‌کنیم.
ما نتایج این مرحله را در یک چارچوب بازاریابی که “تحلیل PESTEL” نام دارد ارائه می‌دهیم. PESTEL مخفف عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیک، محیط زیستی و قانونی است که بر کسب و کار مشتریان ما تاثیر می گذارند. PESTEL یک پلتفورم قوی برای تشکیل یک ماتریس SWOT جامع ارائه کرده و تضمین می‌کند که هیچ یک از اطلاعات مرتبط نادیده گرفته نمی‌‌شوند.

۲٫ تحلیل صنعت (تحلیل پنج نیروی Porter)
در مرحله دوم ما یک تحلیل کلان در مورد صنعتی که کسب و کار مشتری را شامل می‌شود ارائه می‌دهیم. تمرکز بر سازمان‌هایی است که در ارتباط مستقیم با شرکت هستند: تامین‌کنندگان، مشتریان و رقبا.
ما میزان رقابتی بودن صنعت را از طریق تحلیل پنج نیروی پورتر تعریف می‌کنیم که یک ابزار بازاریابی مناسب برای بررسی میزان و چگونگی رقابت هر کسب و کار است. این ابزار جذابیت یک صنعت را به وسیله پیش‌بینی میزان سوددهی کسب و کارهای آن، تعریف می‌کند. طوری که صنایع جذاب کسب و کارهایی با سودآوری بیشتر و صنایع غیر جذاب کسب و کارهایی با سودآوری کمتر دارند.
این تحلیل به خصوص برای تصمیم گیری در مورد طراحی یک محصول جدید یا ورود به یک بازار تازه مفید است.

۳٫ ارزیابی ریسک (ماتریس SWOT)
بر اساس مطالعه جامع محیط شرکت، تحلیل ریسک کسب و کار مشتریان خود را در قالب ماتریس SWOT ارائه می‌دهیم. ماتریس SWOT احتمالا محبوب ترین ابزار بازاریابی برای تصمیم‌گیری مدیریت در مورد موضوعات مختلف است. با این حال بسیار مهم است که تمام عوامل محیطی خرد و کلان که می‌توانند منجر به تصمیمات هوشمند مدیریتی شوند در ایجاد یک ماتریس SWOT قدرتمند در نظر گرفته شوند.

۴٫ کارگاه‌ها
برای این که بتوانیم یک مطالعه بازار مناسب به مشتریان خود ارائه دهیم، ما دو کارگاه در طول پروژه برگزار می‌کنیم. اولین کارگاه در ابتدای مطالعه و به منظور درک بهتر نیازهای مشتریان و شناسایی عوامل کلیدی کسب و کار آنها برگزار می‌شود. نتایج حاصل از این کارگاه نقش اساسی در طراحی اصول مطالعه بازار ایفا می‌کند.
برای ما بسیار مهم است که مشتریانمان را در چگونگی استفاده از مطالعه بازار در کسب و کار خود پشتیبانی کنیم. بنابراین دومین کارگاه در انتهای پروژه و به منظور حصول اطمینان از این برگزار می‌شود که مطالعه بازار در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مشتری نقش درستی ایفا ‌کند.