مشاوره حسابداری و محاسبه بهای تمام شده

در محیط تجارت کنونی، بهترین کلید دستیابی به موفقیت داشتن اطلاعات به‌روز و به‌موقع است. به عبارت دیگر به منظور موفقیت در محیط رقابتی، دسترسی به اطلاعات صحیح و بهنگام می‌تواند عامل اصلی موفقیت باشد. یکی از اطلاعات اساسی در هنگام تصمیم گیری اطلاعات حسابداری است که توسط حسابداران مالی و مدیریت تهیه می‌شوند.

 

حسابداری مالی

وظیفه حسابداری مالی شامل ثبت و نگهداری سوابق مالی و تهیه گزارشات مالی به منظور گزارشگری برون سازمانی (مانند گزارش به سهامداران و مراجع قانونی و دولتی) است. بدین منظور خدمات حسابداری مالی زیر ارائه می‌گردد:
– خدمات حسابداری، دفترداری شرکتها و موسسات،
– پیگیری و تکمیل مدارک حسابداری معوق و اصلاح حسابها،
– ارائه صورتهای مالی ضمنی و نهایی و تلفیقی، تهیه صورتهای مالی از مدارک ناقص
– اداره امور تصفیه شرکتها و سایر خدمات حسابداری می باشد.

برنایش خدمات فوق را در طیف گسترده‌ای به مشتریان خود ارائه می‌نماید. در صورت نیاز و درخواست مشتریان علاوه بر انجام امور دفترداری و حسابداری ایشان از طریق اعزام نیروی حسابداری از حسابدار تا مدیر و مشاور مالی و مالیاتی با سوابق مفید (تمام وقت یا پاره وقت) و نظارت و پشتیبانی مستمر نیروهای اعزامی به شرکت‌ها و موسسات، کلیه امور حسابداری شرکت‌ها را که به موجب استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات بر عهده شرکتها است برعهده گرفته و خدمات خود را بصورت کامل ارائه می‌نماید.

حسابداری مدیریت

وظیفه حسابداری مدیرت تهیه گزارشات مالی جهت مدیران و با هدف کمک به تصمیم‌گیری‌های آینده‌نگرانه می‌باشد.

برنایش خدمات زیر را در این حوزه ارائه می‌نماید:
– تجزیه و تحلیل و مدیریت هزینه‌ها و بررسی کارآیی و میزان سود (زیان) دهی هریک از محصولات و خدمات تولیدی به منظور ارائه راهکارهایی جهت کاهش هزینه‌ها،
– تهیه بودجه و صورتهای مالی پیش بینی شده و پیش بینی نقدینگی،
– تجزیه و تحلیل صورتهای مالی،
– ارزشیابی سهام،
– ارزیابی ریسک و بازده پروژه‌ها و تهیه طرح توجیهی،
– مشاوره حقوقی در زمینه مقررات قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه.