محمدجواد باقری

رئیس هیئت مدیره


دکترای مدیریت کسب و کار
از Sheffield Business School
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و کارشناسی
مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
متخصص و مشاور در حوزه برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت تحول، مدیریت پروژه و سیستم‌های سازمانی

فرساد صداقتی

مدیرعامل


کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
و کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
متخصص و مشاور در حوزه آنالیز وبهبود فرایندها، پیاده‌سازی سیستم‌های سازمانی
و چرخه بهبود بهره‌وری

رعنا جلالی

مشاور ارشد حوزه بازاریابی و کسب و کار


کارشناسی ارشد تجارت بین الملل از ESSEC پاریس
کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران
متخصص و مشاور در حوزه تجارت بین الملل، آنالیز بازار و هوش رقابتی

نرگس شیروانی

مشاور ارشد حوزه مدیریت زنجیره تامین


دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف دارای مدرک APICS
کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
متخصص و مشاور در حوزه مدیریت زنجیره تامین، بهینه سازی شبکه تامین، Sourcing

معصومه طارمی‌راد

مشاور ارشد حوزه فناوری اطلاعات


دکترای مهندسی نرم‌افزار از دانشگاه یورک
کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی نرم‌افزار از دانشگاه صنعتی شریف
متخصص و مشاور در حوزه سیستم‌های سایبرفیزیکال، توسعه سیستم‌های نرم‌افزاری، و مهندسی نیازمندی‌ها

حسین علیخانی

مشاور ارشد حوزه مالی


دکترای حسابداری
حسابدار رسمی، دارای مدرک CPA
کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه شهید بهشتی
متخصص و مشاور در حوزه مدیریت مالی، حسابرسی، بیمه و مالیات